HEIPARK TOŠOVICE

recreation relaxation fun adrenaline

Operating Rules

PROVOZNÍ ŘÁD PRO UŽIVATELE SJEZDOVÝCH MTB TRATÍ V HEIPARKU TOŠOVICE

1. Jízda po sjezdových MTB tratích v HEIBIKEPARKU je na vlastní nebezpečí. Za úrazy nepřejímáme žádnou odpovědnost. Každý uživatel odpovídá sám za sebe.

2. Za vstup dětí do 15 let do sportovního areálu a pohyb v něm zodpovídá jejich zákonný zástupce nebo jiný doprovod starší 18 let věku.

3. Používat ochrannou přilbu je povinné. BEZ CYKLISTICKÉ PŘILBY JE VSTUP NA TRAŤ ZAKÁZÁN! Doporučujeme používat další chrániče a ochrannou výstroj.

4. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.

5. Jezděte pouze s vhodným horským kolem, které je v dobrém technickém stavu.

6. Uživatel trati musí přizpůsobit svoji jízdu stavu trati, provozním a povětrnostním podmínkám (mokro, viditelnost, apod.) a svým schopnostem.

7. Volte svoji rychlost tak, abyste v případě vzniku nebezpečných situaci vždy dokázali zastavit. Ostatní uživatelé trati, zvláště ti pomalejší, nesmí být ohrožováni.

8. Při úrazu volejte Záchrannou službu tel: 155

9. Tmavě zelená trať je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. Modrá trať, modrá jump trať a Marosana trať jsou určeny pro zkušenější jezdce.

10. Je zakázáno vyjíždět mimo vyznačené cyklistické sjezdové tratě.

11. Jízda po cyklistických sjezdových tratích je dovolena pouze v provozní době lanovek.

12. Uživatel je povinen neprodleně hlásit provozovateli poškození překážek nebo vybavení HeiBikeParku.

13. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí zaměstnanec provozovatele, který se pohybuje v areálu a má právo, jezdce, který poruší některá ustanovení provozního řádu, vyloučit z přepravy bez náhrady.

14. Každá osoba je povinna před vstupem do HeiBikeParku se seznámit s tímto provozním řádem.


CZ EN DE PL

Najdete nás na Facebooku Najdete nás na Instagramu